Térítési díjak


06492304663 4
Étkezés
Az ingyenes étkezés igényléséhez nyilatkozat kitöltése szükséges, amit a befizetési napokon tehetnek meg az újonnan beiratkozott gyermekek szülei. A szülőnek a nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy mely jogcímen kéri az ingyenes gyermekétkeztetést. A nyilatkozat birtokában tudjuk az ingyenes étkezést biztosítani szeptember 1-jétől a gyermekeknek, ezért kérjük, hogy a befizetési időpontokban feltétlenül keressék fel az óvodát.
 
 
A 2015. évi LXIII. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása értelmében ingyenes étkezésre jogosult az a gyermek, aki:
 
1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
4. olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem  haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át,
 2024-ban január 1-jétől 230.0649 forintot).

A Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 5.), 9/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete alapján az étkezési térítési díjak 2024. április 1. napjától az alábbiak szerint módosulnak.

Óvoda:
Tízórai: 177 Ft
Ebéd: 365 Ft
Uzsonna: 121 Ft
Háromszori óvodai étkezési térítési díj ezek alapján 663 Ft.