Térítési díjakÉtkezés
Az ingyenes étkezés igényléséhez nyilatkozat kitöltése szükséges, amit a befizetési napokon tehetnek meg az újonnan beiratkozott gyermekek szülei. A szülőnek a nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy mely jogcímen kéri az ingyenes gyermekétkeztetést. A nyilatkozat birtokában tudjuk az ingyenes étkezést biztosítani szeptember 1-jétől a gyermekeknek, ezért kérjük, hogy a befizetési időpontokban feltétlenül keressék fel az óvodát.
 
 
A 2015. évi LXIII. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása értelmében ingyenes étkezésre jogosult az a gyermek, aki:
 
1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
4. olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem  haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át,
 2023-ban január 1-jétől 200.564 forintot).

A Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 5.), 9/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete alapján az étkezési térítési díjak 2023. május 1. napjától az alábbiak szerint módosulnak.

Óvoda:
Tízórai: 192 Ft
Ebéd: 371 Ft
Uzsonna: 146 Ft
Háromszori óvodai étkezési térítési díj ezek alapján 604 Ft-ról 709 Ft-ra változik.